70mai Việt Nam | Phân phối độc quyền camera hành trình, cảm biến áp suất, phụ kiện thông minh từ 70mai.com

Chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ bạn!

Smart Dash Cam ​Pro

 • FAQ >>
 • Hướng dẫn sử dụng >>
 • Video hướng dẫn >>

Dash Cam Lite

 • FAQ >>
 • Hướng dẫn sử dụng >>
 • Video hướng dẫn >>

Mini Dash Cam

 • FAQ >>
 • Hướng dẫn sử dụng >>
 • Video hướng dẫn >>

Rearview Mirror Dash Cam

 • FAQ >>
 • Hướng dẫn sử dụng >>
 • Video hướng dẫn >>

Smart Dash Cam 1S

 • FAQ >>
 • Hướng dẫn sử dụng >>
 • Video hướng dẫn >>

Jump Starter

 • FAQ >>
 • Hướng dẫn sử dụng >>
 • Video hướng dẫn >>

Air Compressor

 • FAQ >>
 • Hướng dẫn sử dụng >>
 • Video hướng dẫn >>

Wireless Car Charger Mount

 • FAQ >>
 • Hướng dẫn sử dụng >>
 • Video hướng dẫn >>

Dual USB Car Charger

 • FAQ >>
 • Hướng dẫn sử dụng >>
 • Video hướng dẫn >>

Air Compressor

 • FAQ >>
 • Hướng dẫn sử dụng >>
 • Video hướng dẫn >>

Tải App

Kết nối APP với camera của bạn
Chụp hình dễ dàng 
Xem hành trình trực tuyến
Xem lại bất cứ khi nào….

Bạn có câu hỏi gì không?

Trò truyện trực tiếp với chúng tôi?

Tải về Hướng Dẫn Sử Dụng